Co-Logistics
Interim Management
warehouse rackingloading bayswarehouse bulk area

When we commit, we commit:


Onze 8 stappen voor een succesvolle verandering


  1. Verhoog de snelheid - Inspireer mensen om te veranderen, maak doelstellingen reeël en relevant
  2. Bouw het sturende team - Zoek de juiste mensen met de juiste emotionele verbintenis en de juiste vaardigheden.
  3. Ontwikkel de juiste visie - Stimuleer het team om een simpele visie en een strategische focus te ontwikkelen waarbij emotionele en creatieve aspecten noodzakelijk zijn om service en efficientie na te streven.
  4. Communiceer voor vertrouwen - Betrek zoveel mogelijk mensen in het proces, communiceer de kernboodschappen eenvoudig om zoveel mogelijk de noden te beantwoorden.
  5. Autoriseer acties - Ontkracht obstakels ; maak positieve feedback mogelijk ; zorg dat de leidinggevenden ondersteunen ; waardeer en erken de vooruitgang.
  6. Creëer successen op korte termijn - Zet eenvoudige doelstellingen op die snel haalbaar zijn. Finaliseer huidige wijzigingen voordat je verder gaat.
  7. Geef niet op - Spoor vastberadenheid en uithoudingsvermogen aan ; Stimuleer continue rapportering van verandering ; Benadruk behaalde mijlpalen en toekomstige doelstellingen
  8. Veranker de verandering - Veranker de waarde van succesvolle verandering door promoties, nieuwe leidinggevenden, en maak van verandering een cultuur.